Side menu

Support:
Telefon: +47 67 98 04 80
Man-fre 08:00 -11:15 og 12:00 - 16:00
E-post: lavprisekspressen@unibuss.no

Postadresse:
Unibuss Ekspress AS
Schweigaards gate 16
0191 Oslo

Besøksadresse:
Unibuss Ekspress AS
Strømsveien 196
0668 Oslo

Verified by Visa MasterCard SecureCode

Reisevilkår

Pkt. 1. Bestilling og betaling av billett

Lavprisekspressen er lavprisbasert tilbud med nettbestilling, nettbetaling og variable billettpriser.

For å oppnå rimeligste tilgjengelige billettkategori og plassgaranti, må bestilling og betaling av billett skje på www.lavprisekspressen.no

Bestilling kan også skje med betalingskort til vår supporttelefon (+ 47) 67 98 04 80 på hverdager mellom klokken 08.00 - 11.15 og 12:00 - 16.00. Service honorar pålydende NOK 49,- vil tilkomme ved manuell bestilling.

Bestilte lavprisbilletter kan ikke avbestilles. Lov om angrerett gjelder ikke ved kjøp av bussbillett på internett.

Pkt. 2. Plassreservasjon

Lavprisekspressen har kun plassgaranti med forhåndsbestilt billett på vår nettside. Ved oppmøte uten plassreservasjon gjelder kun fullpris billetter som kan kjøpes av sjåføren med bankkort.

Lavprisekspressen stopper kun på forhåndsbestilt holdeplass med unntak av faste holdeplasser på den enkelte rute. For mer informasjon se tidtabell.

Ved ikke oppmøte på bestilt holdeplass kan din billett bli videresolgt og billetten blir ikke refundert. Lavprisekspressen stopper kun der det er bestilt billett fra eller til derfor må passasjerene møte opp på korrekt holdeplass.

Pkt. 3. Tidtabell

Lavprisekspressen tidtabell kan justeres. Det er den reisendes ansvar å sette seg inn i de til enhver tids gjeldende tider. Selskapet kan ikke holdes ansvarlig for feil oppgitte rutetider gitt av reisebyrå, andre reisende, bussterminaler osv. Vær oppmerksomme på at andre nettsteder ikke nødvendigvis er oppdaterte.

Oppdaterte tider finnes til enhver tid på våre ruteopplysningsside www.lavprisekspressen.no

Pkt. 4. Avreise / påstigning - avstigning

Ved avreise kan avgangsplattformer variere. Den reisende plikter selv å sette seg inn i riktig avgangsplattformer. Den reisende er selv ansvarlig for å møte opp i god tid før bussavgang på alle holdeplasser.

Lavprisekspressen stopper kun på holdeplasser det på forhånd er bestilt billett fra eller til. Det er derfor kun mulig å kjøpe sjansebillett direkte på bussen ved avgang fra endestasjon eller på faste holdeplasser, se "Rutetider".

Det vil være mulig med avstigning før angitte holdeplass, men det er kun mulig med avstigning etter holdeplassen som er bestilt til og angitt på billetten ved ledig plass videre mot kjøp av billett for tilleggsone.

Pkt. 5. Lokaltrafikk

Det er ikke tillatt med avstigning eller påstigninger utenfor tidtabellens holdeplasser. Lavprisekspressen har ikke anledning til å endre trasé utover den av myndighetene fastlagte rute. (Unntak fra dette er omkjøringer som ligger utenfor selskapets kontroll.)

Pkt. 6. Barn som reiser alene

Barn som reiser alene bør være i skolepliktig alder og kunne ta ansvar for seg selv. Sjåføren kan unntaksvis ta med mindre barn på Lavprisekspressen. Foresatte bør da være i, eller vente ved bussen til avgang. Foresatte må også være ved avleveringsstedet i god tid før bussankomst. Barnet skal ved påstigning medbringe skriv med avsenders og mottakers navn, adresse og telefonnummer. Det er foresattes fulle ansvar alene å sende barn alene med buss.

Pkt. 7. Pakkeforsendelse, gods og våpen

Lavprisekspressen tar ikke med pakker og gods som sendes for seg selv. Dette grunnet passasjerenes sikkerhet.

Våpen kan kun tas med i låst våpen kasse, sammen med våpenlisens og eventuelt europeisk våpenlisens. Ved frakting av våpen må Lavprisekspressen få beskjed grunnet sikkerhet.

Pkt. 8. Hittegods

Gjenglemt hittegods på bussene vil bli tatt vare på av oss og levert Oslo politikammer etter en periode etter fastlagte rutiner.

Kontaktinformasjon til Lavprisekspressens supportavdeling: Telefon (+47) 67 98 04 80 E-post:lavprisekspressen@unibuss.no

Unibuss ekspress kan ikke sende gjenglemte gjenstander.

Gjenglemt hittegods, inkludert verdisaker som lommebøker, kredittkort, osv. er ikke Unibuss Ekspress sitt ansvar.

Kontaktinformasjon Oslo Politikammer:

Telefon:22 66 90 50 Besøksadresse: Grønlandsleiret 44, 0155 Oslo, E-post:post.oslo@politiet.no

Åpningstider mandag til fredag 08:15 - 14:00, lørdag og søndag stengt

Pkt. 9. Bagasje

Håndbagasje i bagasjehylle, på passasjerens fang eller under setet befordres fritt. Reisegods/kofferter mv. inntil 20 kg. Og 1 kolli pr passasjer befordres fritt. For gods over 20 kg/1 kolli må det reserveres plass og betales for ved bestilling. Det betales med laveste billettkategori (Kr 49,-) pr. bagasjeenhet over 1 kolli eller 20 kg.

Den reisende er fullt ut ansvarlig for all medbrakt reisegods og bagasje under hele reisen. Bedriften er ikke ansvarlig for tap av eller skade på bagasje og reisegods som tas med fraktfritt, med mindre det kan påvises at tapet/skaden er påført forsettelig eller med grov uaktsomhet av betjeningen.

Selskapet er på samme måte ikke ansvarlig for bagasje satt inn i bussen ved holdeplasser eller terminaler uten oppsyn, eller bagasje satt inn av passasjerer som av en eller annen årsak ikke selv reiser med bussen.

Ståhjulinger (Segway) kan ikke tas med på Lavprisekspressen pga vekt og plass.

Pkt. 10. Levende dyr

Busser i rute har ikke plikt til å ta med levende dyr (hund/katt m.v.). Sjåføren kan kreve at dyr blir satt av hvis de er til plage for medpassasjerer, f.eks. allergikere.
Førerhund for blind og polititjenestehund, sammen med politi i uniform prioriteres og befordres fritt ved forhåndsreservasjon.
Små hunder plassert i kurv eller bur på eierens fang, og som ikke opptar egen plass, tas med gratis. For øvrig må det reserveres plass og betales med barnebillett for andre hunder/dyr. Hunder/dyr skal ikke bruke sete som sitte eller liggeplass pga allergi og setene blir skitende.
Hund skal holdes i bånd og plasseres slik at reisende ikke sjeneres.

Pkt. 11. Sykler, ski, o. l.

NB!! På grunn av mangel på plass kan ikke sykler medbringes på Lavprisekspressen.

Ski som kan medtas i bussens bagasjerom befordres fritt med ett sett pr. reisende. Ski og staver skal være sammenbundet.

Ved flere par ski belastes det kr 49,- pr par.

Pkt. 12. Barnevogner

Den reisende kan ta med barnevogner så lenge disse kan slås sammen og legges i bagasjerommet i bussen.

Pkt. 13. Reklamasjon

Fullprisbilletter kan endres, dette gjelder kun billetter kjøpt til fullpris (full fleks) ved å ringe eller sende e-post til vår support avdeling i åpningstiden senest siste virkedag før den aktuelle avgangen.

E-post: post@lavprisekspressen.no

Tlf: (+47) 67 98 04 80

Pkt. 14. Billetter og gyldighet

Enkeltbilletter er gyldige for èn (1) gjeldende strekning det tidspunkt som er angitt i reservasjonen. Sjansebillett kjøpt på bussen gjelder kun den dag og avgang den er kjøpt til.

Billettene er gyldig kun med det/de navn som er angitt på billetten. Eventuelle navneendringer må gjøres til support senest 2 timer før avreise fra startholdeplass, i tidsrommet 08.00 - 16.00 alle hverdager.

Reserverte/kjøpte billetter, eller ubenyttede billetter/returbilletter, m.v. kan ikke refunderes, byttes, eller veksles inn.

Fullprisbilletter (full fleks) har full fleksibilitet og kan avbestilles og endres inntil siste virkedag før avreise. Endringer og kanseleringen kan kun utføres på hverdager. Endringer må varsles enten over telefon på hverdager mellom klokken 08:00 - 16:00 eller på E-post post@lavprisekspressen.no. Endringer eller kanselering må sendes inn til oss 24 timer før avreise, også i helger. Avbestillingsgebyr pålydende Kr 49,- vil tilkomme.

Det er viktig man møter opp i god tid på alle holdeplasser og ikke kommer i "siste liten" før avgang. Ubenyttede billetter blir solgt til de som møter opp på bussholdeplassen der vi selger løsbilletter. Ved oppmøte på annen holdeplass en der man har bestilt betyr at man mulig ikke kommer med bussen.

Barn mellom 0 - 3 år tas med gratis i følge med en voksen, men må angis på reservasjonen. Fra fylte 3 år gjelder vanlig billettreservasjon.

Lavprisekspressen er et lavpristilbud uten ytterligere moderasjoner.

NB: Det er den reisendes eget ansvar å undersøke tider for evt. returreise dersom det kjøpes tur/returbillett.

For bagvogner og annet som opptar egen seteplass må det bestilles og betales for laveste gjeldende billettkategori.

Ved handikap som krever spesielle tiltak og utstyr, må dette angis til vårt kontor senest to dager i forveien. Det betales ikke tillegg for dette. Lavprisekspressen har busser som er etter EU spesifikasjonene. Dette betyr at plassen som er tilpasset rullestol er på 130x75 cm. Vi kan ikke ta med elektrisk rullestol på grunn av størrelse og vekt.

*Studentbillett gis bare til studenter/elever som er 16 år og eldre sammen med gyldig studentbevis. Rabatten gjelder for studenter ved universitet, høyskoler, akademier, og lignende lære-institusjoner, elever ved offentlige skoler og godkjente privatskoler av liknende art som de offentlige. Skolen må ha en varighet på minimum 3 måneder. Student rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær undervisning, ikke ved spesialkurs, praktikantarbeid. For utenlandske studenter gjelder samme bestemmelser og krav til legitimasjonsom for norske studenter.

*Barnebillett for barn under 16 år er kun gyldig sammen med legitimasjon.

*Honnør billetter gjelder for følgende passasjergrupper: Personer over 67 år, har gyldig honnørkort, blinde og døvblinde. Honnør billett gjelder ikke for ledsager. Førerhund for blinde samt politihunder befordres fritt.

Pkt. 15. Billettkontroll

I tillegg til Unibuss Ekspress eget personale gjennomfører innleide vektere jevnlige kontroller på bussene. Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne ovenfor vognbetjeningen eller kontrollør.

Rett til befordring gis ved kjøp av billett. Billett skal løses eller klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottat riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Billetten skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør.

Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noen tilfeller mindre enn kr 300,-. Kort som misbrukes eller forsøkt misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrollør mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 §33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. 

Pkt. 16. Valuta

Ved kjøp av billett på bussen må det betales med bankkort.

Pkt. 17. Plassgaranti / avvik

Lavprisekspressen har ikke plassgaranti ved oppmøte til sjansebillett. Ekstrabusser blir kun unntaksvis satt opp ved behov. I slike, som andre tilfeller av avvik som ligger utenfor den normale trafikkavviklingen og omstendigheter, kan det påregnes forsinkelser. Det kan under noen omstendighet ikke bli kompensert eller refundert alternative transportmidler som drosjer, eller annen alternativ transport som ikke på forhånd er rekvirert selskapet.

Lavprisekspressen må på grunn av mulige uregelmessighet i værforhold og andre ting være fleksibel med hht. tider. Det er derfor ingen tidsgarantier for ankomst til endeholdeplass eller evt. andre holdeplasser. Det bør derfor beregnes god tid for evt. viderereise. Det kan ikke kompenseres på noen måte ved forsinkelser og annet som gir sen ankomst til holdeplass.

Pkt. 18. Sikkerhetsbelter

Seter hvor sikkerhetsbelter er montert er passasjeren pålagt å bruke dette. Jfr. Vegtrafikklovens paragraf 23a, samt forskrift av 21/09 1979 nr. 7 "Bruk av verneutstyr under kjøring av motorvogn". Ved kontroll blir passasjeren bøtelagt dersom dette ikke etterfølges.

Pkt. 19. Røyking og rusmidler

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

Pkt. 20. Klager / henvendelser

Skriftelige klager vedrørende Lavprisekspressen og andre henvendelser av juridisk art og innhold til selskapet må rettes på norsk eller engelsk språk. Tilsvar til klager vil foregå på norsk eller engelsk språk.

For øvrig vises det til "Vilkår for transport med rutegående busstrafikk i Norge" Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.

For øvrig vises det til Samferdselsdepartementets vedtekter. Les mer >>

SAMFERDSELS - DEPARTEMENTETS VEDTEKTER FOR REISER MED RUTEBIL OG FOR OPPHOLD PÅ RUTEBILSTASJONER.

Godkjent av Samferdselsdepartementet - gjelder fra 27. Februar 2004

Kap. I. REISENDE

Kap. II. REISEGODS

Kap. III Ansvar og erstatning

Kap. IV Sluttbestemmelser

Vedtekter for transport med rutegående busstrafikk i Norge

Kap. I Reisende

§ 1 Hvem vedtektene gjelder for

Vedtektene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som forestår transporten.

§ 2 På- og avstigning

Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike opphold også foregå utenfor de faste stoppesteder.

§ 3 Takster / refusjoner

Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger, godkjent av den myndighet som Samferdselsdepartementet har fastsatt som takstmyndighet for vedkommende rute eller rutebilselskap. Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet.

Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.

§ 4 Billett

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet.

Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Billetten/kortet skal oppbevares under hele reisen og skal på anmodning forevises for vognbetjening eller kontrollør. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort, skal betale tilleggstakst tilsvarende det dobbelte av taksten for enkeltbillett for distansen, men ikke i noe tilfelle mindre enn kr. 300. Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering.

Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403. I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake.

Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.

§ 5 Opptreden

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig. Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.

§ 6 Røyking og rusmidler

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

§ 7 Forstyrrelser

Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

§ 8 Ansvarsregler for den reisende

Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

Kap. II Reisegods

§ 9 Håndbagasje

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

§ 10 Annet reisegods

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

§ 11 Levende dyr

Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

§ 12 Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset. Ved fastsettelse av erstatningens størrelse, kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse.

Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt. (SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale valutafond.)

§ 13 Reklamasjon

Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.

Kap. III Ansvar og erstatning

§ 14 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger

Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes. Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått anses akseptert av passasjeren.

Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som "innen rimelig tid", vurderes konkret i det enkelte tilfellet.

Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt.

Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

§ 15 Ansvar for skade på person

Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.

Kap. IV Sluttbestemmelser

§ 16 Klager

Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor. Dette gjelder også klager over at kort er blitt inndratt i henhold til bestemmelsene i §4.

§ 17 Informasjon om vedtektene

Befordringsvedtektene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vedtektene gjelder for. Vedtektene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vedtektene er tilgjengelig. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.

§ 18 Gyldighet

Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvedtekter såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i §1-17 ovenfor.

Disse vedtekter er godkjent av Samferdselsdepartementet den 27. desember 2004 og erstatter vedtekter av 1. januar 1987.



49

Lavprisekspressen.no

satser på komfort sikkerhet og billige priser

Komfortable busser! Gratis internett!

Velkommen til Lavprisekspressen.

Har du besøkt vår Facebook side?

Oslo - Kristiansand kun 4 timer og 25 minutter.

Nettbestilling inntil 1 time før planlagt avgangstid fra aktuell holdeplass

Lavprisekspressen er billigst og har høyest komfort på strekningen mellom Oslo - Kristiansand og Oslo - Stavanger:

Les den store testen i VG her

Priseksempel student billett:

Oslo-Arendal fra 99,- maks 289,-

Oslo-Kristiansand fra 99,- maks 289,-

Oslo-Stavanger fra 99,- maks 439,-

Lavprisekspressen er Norges og Europas første lavpris-busstilbud med bestilling og betaling over nett. Prisene vil variere fra Kr 99,- og oppover, alt etter hvor tidlig ute du er med din bestilling og ledig antall plasser i bussene.