Faste holdeplasser der bussen stopper og billetter kan kjøpes på buss med betalingskort ved plass.

Mot Oslo: Sandnes, Flekkefjord, Lyngdal, Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Harebakken

Mot Stavanger: Lysaker, Høvik, Fokserød, Kristiansand, Lyngdal og  Flekkefjord

Øverige holdeplasser stopper bussen kun ved av eller påstigning for kunder som har forhåndskjøpt billett